O projektu

vjetar logo

 

O projektu "Vjetar u leđa"

Naziv projekta: VJETAR U LEĐA


Korisnik: Grad Samobor

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Posredničko tijelo razine 2: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Projekt „Vjetar u leđa“ provodi se u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda.

Grad Samobor od 2008. godine financira rad pomoćnika u nastavi iz vlastitih sredstava temeljem Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu.

Projektom „Vjetar u leđa“, umjesto dosadašnjih 11 pomoćnika (koliko ih je bilo angažirano u prošloj školskoj godini), omogućit će se angažiranje 20 pomoćnika u nastavi za rad s ukupno 22 djece u četiri osnovne škole – OŠ Bogumila Tonija, OŠ Samobor, OŠ Milana Langa te OŠ Mihaela Šiloboda. 

Osim kvalitetnijeg obrazovanja učenicima s teškoćama, ovim projektom olakšava se rad učitelja i roditelja te se učenicima pružaju uvjeti za lakšu integraciju u društvenoj zajednici.

 


CILJEVI PROJEKTA

 

 • Omogućavanje jednakih mogućnosti obrazovanja za svu djecu
 • Unaprjeđenje položaja djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja
 • Stvaranje uvjeta za aktivno sudjelovanje djece s teškoćama u razvoju u društvenim aktivnostimaULOGA POMOĆNIKA U NASTAVI


Pružanje pomoći prema individualnim potrebama učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju. Poticanje samostalnosti djeteta u suradnji sa stručnim timom škole i roditeljima


INKLUZIVNA EDUKACIJA

Omogućava obrazovanje velikog broja djece u svom prirodnom socijalnom okruženju, podrazumijeva potpunu uključenost djece s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju u redovne škole.

Uključivanjem djece s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju u redovne škole postiže se:

 • socijalizacija i integracija djece s teškoćama u razvoju
 • bolji stav učitelja ili nastavnika prema integraciji djece s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju
 • odrastanje djece s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju u prirodnoj okolini
 • prihvaćanje različitosti
 • razvoj tolerancije
 • hrabrost u traženju i primanju pomoći od drugih
 • razvoj kompletne ličnosti
 • jačanje osobnosti
 • jačanje odnosa“ Ja mogu“

       

PROMOTIVNI MATERIJALI

 

Više informacija o EU fondovima na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

 

vjetar logo

Izradu ove web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Samobora.

Izrada i održavanje: Meridies web design